Batteribytte Betjenings­panel v2 Aroundio

Betjenings­panel v2 Aroundio2 med batteri1 batteri (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Aroundio/­Verisure betjenings­panel v2.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Finn frem en stjerne skrutrekker og løsne skruen på oversiden av panelet.
  3. Løsne panelet fra veggfestet ved å vippe det ovenfra og ned, og ta forsiktig av plastdekselet (pass på så ikke sabotasjehylses som ligger løst i spalten mot veggen nederst i veggfestet blir borte. Dersom denne blir borte vil panelet avgi små pip og stå kontinuerlig i sabotasje).
  4. Fjern det gamle batteriet, vent 30 sekunder før du setter inn det nye.
  5. Klikk panelet tilbake i veggfestet, og sikre skruen i topp.
  6. Når skruen er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE