Batteri betjeningspanel 2 Aroundio

Batteribytte Betjeningspanel v2 Aroundio

1 batteri (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Aroundio/Verisure betjeningspanel v2.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 21494444 før du starter.

  2. Finn frem en stjerne skrutrekker og løsne skruen på oversiden av panelet.

  3. Løsne panelet fra veggfestet ved å vippe det ovenfra og ned, og ta forsiktig av plastdekselet (pass på så ikke sabotasjehylses som ligger løst i spalten mot veggen nederst i veggfestet blir borte. Dersom denne blir borte vil panelet avgi små pip og stå kontinuerlig i sabotasje).

  4. Fjern det gamle batteriet, vent 30 sekunder før du setter inn det nye.

  5. Klikk panelet tilbake i veggfestet, og sikre skruen i topp.

  6. Når skruen er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig

Vil du ha hjelp til å bytte batterier?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE