Batteribytte Co detector Falck

Falck Co detector med batterier2 batterier (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Falck/­Verisure Co detektor.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Løsne detektoren fra veggfestet ved å skyve detektoren mot venstre.
  3. Åpne plastdekselet på baksiden.
  4. Fjern de gamle batteriene, vent 30 sekunder før du setter inn de nye.
  5. Sett på plass deksel og skyv detektoren på plass i veggfestet.
  6. Når detektoren er tilbake er på plass, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

 

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE