Batteribytte Røyk­varsler v2 Falck

Røykvarsler Falck v2 med batterier2 batterier (CR 123A).

Her finner du steg for steg guide til hvordan du bytter batterier i Falck/­Verisure Røyk­varsler v2.

  1. Ring Verisures kundesenter på telefon 06010 før du starter.
  2. Løsne røyk­varsleren fra takfestet ved å vri den mot klokken.
  3. Stans sabotasje­alarm ved å taste #? + kode på betjenings­panalet .
  4. Fjern de gamle batteriene, og vent 30 sekunder før du setter inn de nye.
  5. Sett tilbake røyk­varsleren i takfestet ved å vri den med klokken for å feste.
  6. Når røyk­varsleren er festet, ring Verisure og si fra at du er ferdig.

Vil du ha hjelp til å bytte batterier eller komponent?

Bestill batteriservice, så kommer vi hjem til deg og bytter batteriene for deg. Tjenesten koster kr. 890,- inkludert batterier og kvalitetskontroll.

BESTILL BATTERISERVICE