Personvern­erklæring

Beskyttelse av dine person­opplysninger er viktig for Verisure. Vi tar din sikkerhet alvorlig og vil sørge for at dine opplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende person­opplysningslov, inkludert GDPR. Les denne erklæringen nøye. Den gir viktig informasjon om hvordan vi bruker person­opplysninger og forklarer dine juridiske rettigheter.

Der det står «deg» eller «din» i denne erklæringen, betyr dette enten deg eller personer som handler på vegne av deg. Der det står «vi», «oss» eller «våre», betyr dette Verisure AS.

Potensielle kunder

Verisure kunder

Vår nettside og sosiale medier

Opplysninger som vi deler med andre

Ditt personvern

Yale Doorman

Arlo overvåkningskamera

Kontakt og henvendelser

Hvis du har en klage eller spørsmål rundt hvordan vi bruker dine personlige data, kan du kontakte oss og vi vil forsøke å løse dette så raskt som mulig. Det primære kontaktpunktet for alle henvendelser om denne erklæringen, inkludert forespørsel om utøvelse av dine rettigheter, er vårt personvernombud.

 

Personvernombudet kan kontaktes på følgende måte:

[email protected]

Telefon 06010

Verisure AS, Postboks 24 Skøyen, 0212 Oslo.

 

Du har rett til å reservere deg mot å bli kontaktet av oss i markedsføringsøyemed. Du kan reservere deg ved å kontakte kundeservice på e-post [email protected], eller ved å fylle inn skjemaet på denne siden.

 

Denne Personvernerklæringen ble oppdatert i juni 2024. Vi forbeholder oss retten til å endre denne ved behov.
Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger for jobbsøkere her.