Personvernerklæring

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for Verisure. Vi tar din sikkerhet alvorlig og vil sørge for at dine opplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, inkludert GDPR. Les denne erklæringen nøye. Den gir viktig informasjon om hvordan vi bruker personopplysninger og forklarer dine juridiske rettigheter.

Der det står «deg» eller «din» i denne erklæringen, betyr dette enten deg eller personer som handler på vegne av deg. Der det står «vi», «oss» eller «våre», betyr dette Verisure AS.

Potensielle kunder

Interessenter

Direkte markedsføring

Alliansepartnere

Sosiale medier-partnere

Verisure kunder

Vårt kundeforhold

Bruk av alarmtjenester

Bruk av Mine Sider og Verisure-appen

Vår nettside og sosiale medier

Vår hjemmeside

Integrasjon av YouTube-videoer

Facebook Fanpage

PR

Opplysninger som vi deler med andre

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Ditt personvern

Oppbevaring av din informasjon

Dine rettigheter

Arlo overvåkningskamera

Verisure Arlo

Kontakt og henvendelser

Hvis du har en klage eller spørsmål rundt hvordan vi bruker dine personlige data, kan du kontakte oss og vi vil forsøke å løse dette så raskt som mulig. Det primære kontaktpunktet for alle henvendelser om denne erklæringen, inkludert forespørsel om utøvelse av dine rettigheter, er vårt personvernombud.

 

Personvernombudet kan kontaktes på følgende måte:

[email protected]

Telefon 21 49 44 44

Verisure AS, Postboks 24 Skøyen, 0212 Oslo.

 

Du har rett til å reservere deg mot å bli kontaktet av oss i markedsføringsøyemed. Du kan reservere deg ved å kontakte kundeservice på e-post [email protected], eller ved å fylle inn skjemaet på denne siden.

 

Denne Personvernerklæringen ble oppdatert i soktober 2021. Vi forbeholder oss retten til å endre denne ved behov.