Slik virker Verisures alarm

Verisures alarm utløses når en av alarmproduktenes innebygde sensorer eller detektorer oppdager røyk eller bevegelse. Alarmsystemets kameraer blir da aktivert og sender bilder og video til alarmstasjonen. Alarmstasjonen aksjonerer raskt for å bedømme alarmens alvorlighet. Via bilder og video fra boligen får de øyne inn i boligen, og via kommunikasjonsenheten Verisure Voice kan de også snakke direkte med de som befinner seg i boligen, for å avklare om det er uvedkommendeder, eller om det er noen som trenger hjelp. Er det ingen til stede i boligen, avklares alarmårsak via bilder fra boligen.

Ved behov for hjelp varsles vekter og nødetater umiddelbart.

Skulle det skje noe i boligen din når du ikke er hjemme, får du varsel på mobilen mens alarmstasjonen undersøker situasjonen og varsler politi, brannvesen eller andre nødetater. 

Vanndetektor gir tidlig varsling ved lekkasjer
Tyver og brann oppdages raskt

Tyver og røykutvikling oppdages raskt

Sjokksensorer på dører og vinduer varsler om innbruddsforsøk før tyvene tar seg inn. Seriekoblede, optiske røykvarslere reagerer på tidlig røykutvikling, og varsler i boligen med både sirene og stemme, samtidig som det sendes signal til vår alarmstasjon. 

Rask aksjonering fra alarmstasjon

Alarmstasjonen ser hva som skjer, og handler raskt

Alarmoperatørene er på vakt døgnet rundt, året rundt og handler i løpet av sekunder. Med bilder fra boligen kan de raskt se om det er tyver eller brann i boligen. Ved verifisert alarm, varsler de politi og brannvesen, samt starter arbeidet med å få alle trygt ut av boligen.

Boligalarm med Innbruddsikring

Du får hjelpen du trenger, når du trenger den

Verisure kan som eneste alamleverandør i Norge, hjelpe deg direkte rett på stedet med vår unike tale- og lytteenhet, Verisure Voice. Tyver skremmes vekk når de hører at politi er på vei. Og du og din familie får hjelp til å finne tryggeste vei ut ved brann eller innbrudd.

Dette skjer når innbruddsalarmen går

Under ser du et eksempel på hvordan vi forhindrer innbrudd på i gjennomsnitt 30 sekunder

Alarmskilt avskrekker

Avskrekkende alarmskilt

Godt synlige alarmskilt, advarer tyven om at boligen er sikret. Redselen for å bli oppdaget, gjør at tyvene som oftest går forbi.

Sjokksensor oppdager vibrasjoni eller åpning av vindu eller dør

Sjokksensor utløser alarmen

Dersom tyvene forsøker å bryte seg inn, vil sjokksensorer på dører og vinduer føle vibrasjon, og utløse alarmen før tyvene kommer seg inn.

Kameradetektor tar bilde av situasjonen

Sirene og kameradetektor aktiveres

Tar tyvene seg inn i boligen, begynner sirenen å ule, og kameradetektoren sender bilder til alarmstasjon.

Alarmopratør aksjonerer

Alarmstasjonen avklarer alarmårsak

Med bilder fra boligen kan operatørene på alarmstasjonen raskt avklare alarmårsak og iverksetter riktig tiltak. Er det tyver i boligen skremmes disse effektivt bort når operatøren snakker inn i boligen og forteller at politi er på vei.

Utrykning fra vekter og nødetater

Riktig tiltak iverksettes

Ved reelt innbrudd tilkaller alarmoperatøren vekter og varsler nødetater.