Slik virker Verisures alarm

Verisures alarm utløses når en av alarmproduktenes innebygde sensorer eller detektorer oppdager røyk eller bevegelse. Alarmsystemets kameraer blir da aktivert og sender bilder og video til alarmstasjonen. Alarmstasjonen aksjonerer raskt for å bedømme alarmens alvorlighet. Via bilder og video fra boligen får de øyne inn i boligen, og via kommunikasjonsenheten Verisure Voice kan de også snakke direkte med de som befinner seg i boligen, for å avklare om det er uvedkommendeder, eller om det er noen som trenger hjelp. Er det ingen til stede i boligen, avklares alarmårsak via bilder fra boligen.

Ved behov for hjelp varsles vekter og nødetater umiddelbart.

Skulle det skje noe i boligen din når du ikke er hjemme, får du varsel på mobilen mens alarmstasjonen undersøker situasjonen og varsler politi, brannvesen eller andre nødetater. 

Vanndetektor gir tidlig varsling ved lekkasjer

Dette skjer når innbruddsalarmen går

Under ser du et eksempel på hvordan vi forhindrer innbrudd på i gjennomsnitt 30 sekunder

Alarmskilt avskrekker

Avskrekkende alarmskilt

Godt synlige alarmskilt, advarer tyven om at boligen er sikret. Redselen for å bli oppdaget, gjør at tyvene som oftest går forbi.

Sjokksensor oppdager vibrasjoni eller åpning av vindu eller dør

Sjokksensor utløser alarmen

Dersom tyvene forsøker å bryte seg inn, vil sjokksensorer på dører og vinduer føle vibrasjon, og utløse alarmen før tyvene kommer seg inn.

Kameradetektor tar bilde av situasjonen

Sirene og kameradetektor aktiveres

Tar tyvene seg inn i boligen, begynner sirenen å ule, og kameradetektoren sender bilder til alarmstasjon.

Alarmopratør aksjonerer

Alarmstasjonen avklarer alarmårsak

Med bilder fra boligen kan operatørene på alarmstasjonen raskt avklare alarmårsak og iverksetter riktig tiltak. Er det tyver i boligen skremmes disse effektivt bort når operatøren snakker inn i boligen og forteller at politi er på vei.

Utrykning fra vekter og nødetater

Riktig tiltak iverksettes

Ved reelt innbrudd tilkaller alarmoperatøren vekter og varsler nødetater.