NYHET

Arlo Essential Indoor kamera­overvåkning for bedrift

Med Arlo Essential Indoor får du kontinuerlig over­våkning av bedriften din, direkte på mobilen. Kameraet er tilknyttet alarm­stasjonen for rask hjelp 24/7.

Arlo Essential Indoor overvåkningskamera

Synlige overvåknings­kameraer og alarm­skilt sikrer verdiene dine, og gir de ansatte en tryggere arbeids­dag. Du kan holde øye med bedriften via mobilen, og få video­bevis i full HD.

TA TESTEN - FÅ TILBUD

Overvåkningskamera i butikk

Sikre verdiene dine med kamera og bedrift­salarm

Reduser risikoen for tyveri, ran og hærverk, og trygge dine ansatte med kamera og alarm. Dersom noe skulle skje, er Verisures alarm­stasjon i bered­skap 24/7.

  • Kameraovervåkning med sky­lagring
  • Mobil­varsel ved bevegelse
  • Opptak i full HD
  • Enkel installasjon og oppkobling
  • Til­koblet døgn­bemannet alarm­stasjon

Kamera­overvåkning direkte på mobilen

Med Arlo Essential Indoor får du kontinuerlig kamera­overvåkning av bedrifts­lokalene dine, direkte på mobilen. Opp­tak lagres sikkert i skyen.

Med kameraovervåkning på mobilen, kan du holde øye med bedriften din, uansett hvor du er. Du kan se live video, og spole tilbake i lagrede video­opptak. Kontinuerlig opptak gjøres kun i bedriftens åpningstid, og aktiveres automatisk når du slår av alarmen. Så lenge alarmen er av vil kameraet filme non-stop, og lagre opptak fra siste 7 dager. Opptak som er tatt når alarmen er tilkoblet vil lagres sikkert i skyen i inntil 30 dager.

Kameraovervåkning i restaurant
Kamera fanger tyver på video

Bevis­materiale i full HD

Ved mis­tenkelig aktivitet i lokalet utenom åpnings­tid, får du umiddel­bart varsel på mobilen. Varselet gir deg opptak av hendelsen og bevis­materiale i full HD.

Uten­om åpnings­tid, når alarmen er på, er overvåknings­kameraet en viktig del av alarm­systemet. Skulle uved­kommende forsøke å ta seg inn i lokalet, vil alarmen utløses, og Arlo Essential Indoor fange tyvene på video.

Du blir umiddelbart varslet om hendelsen på mobilen, og kan zoome inn på objekter i bevegelse for å se detaljer. Opptakene er i full HD, dag og natt, og kan behov brukes som bevis­materiale til politiet.

Alarm + kamera =
trygge ansatte

Med alarm og kamera, kan de ansatte føle seg trygge på jobb. Skulle det oppstå en truende situasjon, tilkaller de hjelp via en lyd­løs SOS-alarm. Verisure får da tilgang til kameraet, og opptak fra 1 minutt før alarmen ble utløst. Med et riktig bilde av situasjonen, varsler vi umiddelbart politi og vekter.

Enkel installasjon og opp­kobling

Arlo Essential Indoor er kablet, og kobles enkelt til Arlo Smarthub. Verisure installerer kameraet og sørger for at retningslinjer for overvåkning overholdes.

Verisure installerer kameraet sammen med det resterende alarmsystemet, og sørger for at retningslinjer for kameraovervåkning overholdes. Kameraet kobles enkelt til Arlo Smarthub, og er kablet, så du slipper å lade batterier. Ett kamera dekker ca 130°, og det er mulig å koble flere kameraer sammen for å holde øye med alle hjørner av bedriften.

Installasjon av Arlo Essential Indoor

Hjelp fra døgn­bemannet alarm­stasjon

Overvåknings­kameraer til­knyttet døgn­overvåket alarm­system, gir deg og dine ansatte umiddel­bar hjelp i en truende situasjon.

Kameraene dine er helt sperret for Verisure, med unntak av i aktive alarm­situasjoner. Trykker du eller en av dine ansatte på SOS-alarmen eller utløses innbrudds­alarmen, vil Verisures operatører få tilgang til kameraene dine for å se hva som skjer. Med opptak fra ett minutt før alarmen ble utløst og levende bilder fra lokalet kan operatørene varsle vekter og politi med detaljer fra fare­situasjonen.

Alarmstasjon er i beredskap

Arlo Essential Indoor kamera spesi­fikasjoner

 

INKLUDERT I PAKKEN

- Video­kamera med bevegelses­sensor

- Strøm­kabel

- Inne­bygd linse­deksel

- Inne­bygd mikrofon

- Inne­bygd høyt­taler

SLIK INSTALLERER DU KAMERAET

Se video:

 

Full HD bildekvalitet

Full HD og natt­syn

Zoom inn og se detaljer i 1080p, dag og natt.

130 graders vidvinkellinse ikon

130° vidvinkel­linse

Få oversikt over et stort område med bredt synsfelt.

Audio ikon

Høyt­taler og sirene

Snakk inn i lokalet eller skrem tyvene med sirene.

linsedeksel ikon

Smarte varsler

Varsler deg om type objekt som er oppdaget.