Verisure logo
 
vann

Bli varslet før kjelleren er oversvømt

Av
Verisure Norge
Flomvann i kjeller og garasje

Mange frykter flom når vårsolen varmer og vinterens voldsomme snømengder smelter. En vanndetektor varsler deg før kjelleren blir fylt med vann, slik at du rekker å fjerne verdifulle gjenstander og begrense skadene.

Snø på alarmsikret hus

Vinterens kraftige og hyppige snøfall har ført til at det ligger mer snø enn normalt flere steder i Norge. Dette gjelder spesielt i Sør-Norge, der det i mange områder er 30 til 50 prosent mer snø enn det som er vanlig. I lavereliggende områder på Sør-Østlandet, som i Telemark og Agder-fylkene, er det mer enn tre ganger så mye snø som normalt mange steder som ligger rundt 400 meter over havet.

Sannsynlig med vårflom i Sør-Norge

Når de voldsomme snømengdene smelter i løpet av våren, kan dette by på store utfordringer for de som bor i flomutsatte områder. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vårflomanalyse publisert 9. april er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge.

- Dette gjelder for de store elvene østafjells som drenerer fjellområder i Sør-Norge, inkludert indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt sideelver til de større elvene østafjells, skriver hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, i analysen.

Generelt er lavereliggende områder under 500-600 meter over havet på Sør- og Østlandet spesielt utsatt i år, som følge av de store snømengdene i lavlandet. Her er det også fare for overvannsproblemer i tettbygde strøk når vårsolen begynner å varme for alvor.

I Nord-Troms og Finnmark er det flere steder mer enn 50 prosent mer snø enn normalt, og også her er sannsynligheten for stor vårflom større enn normalt.

Det er viktig å merke seg at værforholdene under selve snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan vårflommen utvikler seg. Blir det for eksempel mye nedbør kombinert med varme, slik som i 1995, kan det bli uvanlig stor flom.

 

Viktig å være forberedt

Selv om det er umulig å stoppe vannmassene en vårflom fører med seg, finnes det noen forholdsregler du kan ta for å begrense skadene.

Det å plassere ut sandsekker for å demme opp for eller lede vannet vekk fra boliger eller hytter, er et kjent tiltak. Man må også sørge for å holde alle avløpsveier, som kummer og kulverter, åpne. I tillegg bør man selvsagt rydde kjellere, rom og boder for løsøre, slik at dette ikke rammes av vannmassene. Husk også å koble fra elektrisk utstyr i kjelleren.

Vanndetektor under vaskemaskin

Bli varslet med vanndetektor

En potensiell flomfare kan vare i ukevis, og den kan dessuten eskalere på bare noen timer. Om du bor i eller har hytte i et flomutsatt område, er det få som har anledning til å sitte hjemme hele våren og vente på vannmassene.

Da er det lurt å skaffe seg en vanndetektor. Den varsler deg i god tid før kjelleren blir fylt med vann, slik at du rekker å begrense skadene og fjerne verdifulle gjenstander.

- Vår vanndetektor plasserer du på utsatte steder der vannet kan finne veien inn, for eksempel på gulvet under kjellervinduet – eventuelt ved sluk når det er fare for overvann. Vanndetektoren er døgnovervåket av vår alarmstasjon. Så fort det kommer vann på sensorene, vil alarmstasjonen få beskjed og kunden bli varslet, forklarer sikkerhetsekspert Kenneth Hovde Omdal i Verisure.

Han understreker at man må være alarmkunde for å kunne benytte vanndetektoren fra Verisure.

- Plasserer man noen vanndetektorer i kjelleren, er det en rimelig investering som kan spare deg for både tid og penger ved å sette inn tidlige og riktige tiltak om huset eller hytta blir rammet av flom, sier sikkerhetseksperten.

Hold deg oppdatert på flomsituasjonen på nettsiden varsom.no. Her kan du blant annet abonnere på varsler og motta disse per e-post eller SMS.

Lurer du på hva en alarm til ditt hjem koster?

FÅ TILBUD
KATEGORIER