Optiske røykvarslere redder liv.

Seriekoblet, optisk røykvarsler

For best mulig brannsikring

Verisure røykvarsler, også kalt brannvarsler

Verisure røykvarsler redder liv

Verisures røykvarslere varsler effektivt i hele boligen med både sirene og tale. Er du ikke hjemme, blir du varslet på mobil. Alarmstasjonen passer alltid på og varsler brannvesenet.

Seriekoblede og optiske

Sirene- og stemmevarsling

Mobilvarsel, hvor enn du er

24/7 tilkoblet alarmstasjon

FG-godkjent

Verisure, optisk røykvarsler

Optisk røykvarsler - anbefalt av ekspertene

Optiske røykvarslere er betydelig raskere på å oppdage tidlig røykutvikling fra ulmebranner, enn ioniske og varsler deg før de åpne flammene utvikler seg.

Optiske røykvarslere fungerer slik at når kammeret i røykvarsleren blir fylt med røykpartikler, blir lyset reflektert og treffer fotocellen, og alarmen utløses. De er med andre ord mer effektiv til å oppdage større røykpartikler som blir produsert av langsomt ulmende branner.

Ioniske røykvarslere har ett deteksjonskammer med en en radioaktiv kilde og et referansekammer, og når luftpartiklene i de to kamrene blir ulike, utløses alarmen. De reagerer med andre ord på de små røykpartiklene som blir produsert av raskt flammende branner.

 

Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Verisure anbefaler optiske røykvarslere i norske hjem.

Vil du ha pris på alarm med døgnovervåkede røykvarslere?

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg tilbake om kort tid. Eksisterende kunde? Ring 21 49 44 44.

RING MEG OG FORTELL MER

Ionisk røykvarsler

Den mest vanlige røykvarsleren i norske hjem er den ioniske røykvarsleren.

En ionisk røykvarsler egner seg for å detektere raskt flammeutviklende branner, dvs. branner med god tilførsel av oksygen. Ulempen med ioniske røykvarslere, er at de først varsler når flammer har rukket å utvikle seg.

Ulmebrann

De fleste branner i norske hjem starter som ulmebranner.

  • En ulmebrann kan som regel ikke sees med det blotte øye. De sender ikke ut lys og varme, slik flammer gjør, men produserer derimot giftig røyk.
  • Optiske røykvarslere er suverene til å oppdage den kalde røyken fra ulmebranner, og varsler mye tidligere enn det ioniske gjør.

Optisk eller ionisk røykvarsler?

Verisure, DSB, Norsk brannvernforening og Forbrukerrådet anbefaler optiske røykvarslere.

Ioniske røykvarslere varsler først når De piper først når luften er full av giftig røyk. Det er altfor sent.

Har du en røykvarsler med et radioaktiv-tegn på baksiden (ionisk) anbefaler vi deg å bytte til en optisk.

Seriekoblet røykvarsler

Seriekoblet røykvarsler - varsler én, varsler alle

Med seriekoblede røykvarslere, går brannalarmen i hele boligen samtidig. Det er en god trygghet å vite at alle familien blir varslet, uansett hvor i boligen de befinner seg.

Seriekoblingen fungerer slik at dersom én av røykvarslerene merker røyk, for eksempel på kjøkkenet, varsles alle andre røykvarslere i systemet, slik at også de som ligger og sover på et soverom, blir oppmerksomme på faren. 

Røykvarsler med tale vekker deg i tide

Brannvarsler med tale -

vekker deg i tide

En bolig kan bli overtent i løpet av minutter. Det er derfor viktig med varsling du våkner av. Sirene kombinert med tale vekker deg effektivt og hjelper deg å finne tryggeste vei ut. 

Ligger du og sover når alarmen går, blir du effektivt og raskt vekket av en pulserende sirene og en stemme som sier "Brannalarm" i rommet der alarmen er utløst, og "Brannalarm i annet rom" i andre rom med røykvarsler. Velg mellom 16 ulike språk (Norsk, Engelsk, Svensk, Dansk, Finsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Polsk, Russisk, Gresk, Spansk, Italiensk, Arabisk, Portugisisk og Mandarin).

Røykvarslere som snakker sammen redder liv

00.31

Overvåket røykvarsler

Døgnåpen alarmstasjon - varsler brannvesenet

Med døgnovervåkede røykvarslere, er det alltid noen som passer på og kan tilkalle hjelp, uansett om du er hjemme eller boligen står tom.

Alarmoperatørene er på vakt døgnet rundt, og handler i løpet av sekunder. Med bilder fra boligen kan de raskt se om det er brann, varsle vekter og brannvesen, og starte eventuelt arbeid med å få alle trygt ut av boligen.

De kommunale brannvesenene har forskjellig praksis når det gjelder å respondere på våre varsler. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for å undersøke hva som gjelder hos deg.

 

Alarmstasjonen overvåker også batteriene og melder fra når batterier må skiftes.

Røykvarsler med sms og pushvarsling på mobil

Mobilvarsling

Er du ikke hjemme når alarmen går, blir du umiddelbart varslet på mobil

Når brannalarmen går, får du umiddelbart både pushvarsel og sms på mobil, og en operatør ringer deg - uansett hvor du er.

FG godkjent røykvarsler

FG godkjent

Verisures røykvarslere tilfredstiller de tekniske kravene til byggverk av 1.7.2010 (TEK).

  • Kravene sier blant annet at røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyning og ha batteribackup og være seriekoblet.

Bytte batteri

Alarmstasjonen sjekker batteriene for deg, og varsler deg når det er på tide å bytte.

Slik har du alltid røykvarslere som fungerer. Batteriene har lang levetid, men bør skiftes ca hvert 8. år.

Røykvarsler montering og installasjon

Riktig plassering - sikrer rask deteksjon

Verisures røykvarslere installeres i ulike rom og etasjer i hjemmet, for beste mulige varsling. Våre installatører vet nøyaktig hvor varslerene bør plasseres for å ha best effekt.

Hvor røykvarslerne skal monteres, avhenger av både planløsning og størrelse på bolig. Det viktigste er at sirenen høres tydelig i alle oppholdsrom og soverom - selv med lukket dør.

 

Forskriftene sier at det skal være en røykvarsler per 60 kvadratmeter og ikke mer enn 12 meter fra hverandre. Verisure anbefaler minst én røykvarsler i hver etasje, og aller helst en i hvert soverom. Du kan ha opptil 15 røykvarslere på ett system.