brann

Antallet pipebranner øker - slik unngår du det

Av
Verisure Norge
Pipebrann

De to siste årene er det totalt registrert over 3300 pipebranner i Norge – en kraftig økning fra årene før. Her er fem tips for å unngå pipebrann.

Peis i stue

Kulde, høye strømpriser og koronapandemien med mye hjemme/hyttekontor, er noen av årsakene til at mange har benyttet vedfyring i ovn eller peis for å holde varmen de siste vintrene. Økt bruk av vedfyring øker også risikoen for pipebrann. 

En klassisk pipebrann oppstår når brannfarlig tjære, kalt beksot eller løssot, på innsiden av pipa antennes av flammene fra ovnen eller peisen. Fuktig ved og dårlig trekk bidrar til at det dannes beksot.

Sikkerhetsekspert Dagfinn ser etter pipebrann

Kraftig økning i pipebranner

Antall pipebranner i Norge har ligget stabilt mellom 1100 og 1350 årlig fra 2016 til og med 2020, ifølge statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap*.

I 2021 var det en kraftig økning til 1650 pipebranner, og i 2022 var antallet enda høyere. Dessverre var tallene for 2023 også dystre, og de to siste årene er det totalt registrert over 3300 pipebranner i Norge, noe som er en økning på hele 38 prosent sammenlignet med perioden 2016 til 2020. Desember og januar utmerker seg som de store pipebrann-månedene.

Befolkningsrike fylker som Oslo, Rogaland og Vestland er blant fylkene som har opplevd en markant økning i antall pipebranner fra 2020 til 2023. Den største økningen i denne perioden er det Oslo som står for, fra 39 tilfeller i 2020 til hele 103 i 2022, og 90 i 2023.

Sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure er dessuten overbevist om at det er mange flere pipebranner enn det som er registrert. 

– Det kan brenne i pipa di uten at du merker det. Det er faktisk ikke sikkert du oppdager at du har hatt pipebrann før brannvesenet eller feieren inspiserer pipa i etterkant, sier han.

Sikre tegn på pipebrann

 

Fem tips for å unngå pipebrann:

1. Bruk tørr ved
Bruk tørr ved når du fyrer opp i ovnen eller peisen. Fyrer du med fuktig ved, kan det danne seg beksot i pipa som kan utvikle seg til pipebrann. Fuktigheten på veden bør ikke være over 20 prosent.

2. Ikke bruk brennbare væsker
Bruk aldri bensin, tennvæske eller andre brennbare væsker i peisen eller oven.

3. Ikke overfyll ovnen
Sørg for å ikke fylle peisen eller ovnen for full med ved.

4. Sørg for god lufting
Påse at utluftingen er god. Ha trekkventilene åpne når du tenner i peisen.

5. Sjekk at ilsteder er i god stand
Sjekk at skorsteiner og ildsteder er i god stand. Se spesielt etter sprekker og øvrige tegn på at noe er ødelagt.

– Det viktigste generelle rådet jeg kan gi om brannsikkerhet, er å være til stede og årvåken når du bruker åpne flammer. Det gjelder definitivt også når du fyrer i peisen eller ovnen, sier Thorkildsen i Verisure.

Dette gjør du ved pipebrann

Verisure røykvarsler redder liv

Røykvarslere redder liv

Selv om du følger «fyringsrådene» og er både forsiktig og årvåken ved bruk av åpne flammer, er det dessverre ingen garanti for å unngå pipebrann eller andre typer branner i hjemmet.

– Slukking av branner bør man i de aller fleste tilfeller overlate til brannvesenet, så det absolutt viktigste er å få evakuert alle som er inni boligen for å ivareta helsen og redde liv. Derfor er det livsviktig med røykvarslere, sier Verisures sikkerhetsekspert.

Hvis du har røykvarslere som alltid er aktive og døgnovervåket av en alarmstasjon, kan du være trygg på at en boligbrann med røykutvikling oppdages raskt. Med boligalarm fra Verisure har du røykvarslere som er optiske, trådløse og seriekoblede, og som varsler effektivt med både sirene og stemme i hele boligen.

– Hvis alarmen går hjemme hos deg, kontakter vår alarmstasjon umiddelbart de som er i boligen og tilkaller vekter og varsler nødetatene ved behov, slik at du kan føle deg helt, helt sikker, avslutter Thorkildsen i Verisure.

Statistikk fra www.brannstatistikk.no per 16.01.24.

Lurer du på hva en alarm til ditt hjem koster?

FÅ TILBUD
KATEGORIER