Verisure logo
 
brann
statistikk

Flere boligbranner i Oslo

Av
Verisure Norge
Brann i blokk

I fjor var det hele 247 boligbranner i Oslo – en økning på 15 prosent fra året før. Oslo topper fylkesoversikten foran Akershus, Hordaland og Trøndelag.

Branninspektør Sigurd Folgero Dalen

Den offisielle brannstatistikken (BRIS) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det i 2018 var 2008 boligbranner i Norge. Det er 174 flere enn året før – en økning på 9,5 prosent.

Oslo topper 2018-listen klart med 247 boligbranner. På andreplass ligger Akershus med 172 branner, og så følger Hordaland og Trøndelag – begge med 164 boligbranner. Alle de nevnte fylkene hadde flere boligbranner i 2018 enn året før, og størst økning blant disse opplevde Oslo med 15 prosent.

Nederst på listen med færrest boligbranner i fjor finner vi Sogn og Fjordane med 31 og Finnmark med 57. Finnmark topper for øvrig listen over antall branntilfeller i 2018 i forhold til innbyggertall.

Vi tok en prat med branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat for å forklare Oslo-tallene.

– Hvorfor topper Oslo fylkeslisten over antall boligbranner?

– Ved inngangen til 2018 var det registrert 332.292 boliger og 673.473 innbyggere i Oslo. 247 boligbranner er derfor i det store perspektivet et relativt lavt tall, men likevel et tall vi jobber hver dag for å redusere ytterligere.

– Er Oslo-folk for sløve med brannsikkerheten?

– På generelt grunnlag har folk i Oslo blitt flinkere til å tenke brannsikkerhet. Vårt inntrykk er at en stadig større del av samfunnet tar brannsikkerhet på alvor, og er sitt ansvar bevisst.

 

– Utviklingen i Oslo viser en økning i boligbranner fra 2017 til 2018. Hvorfor?

– En stor del av denne økningen kan tilknyttes den svært varme og tørre sommeren vi hadde i fjor. Dette førte til en sterk oppgang i antall branner som startet utendørs i blomsterkasser, busker og lignende på folks balkonger, terrasser eller hager, og som spredte seg videre til boligen. Vi håper folk har lært at det ikke er lurt å kaste sneipen i blomsterkassa eller sette engangsgrillen på et brennbart underlag.

Optisk røykvarsler

– Har du noen tips til hvordan man reduserer risikoen for boligbrann?

– Den beste måten å unngå å havne i brannstatistikken på, er å leve liv som bidrar til å redusere sannsynligheten for at branner skjer. Da snakker vi om et bevisst forhold til el-vett, bruk av åpen varme som levende lys, fyringsanlegg (pipeløp og ildsted) og røyking, og ikke minst tilstedeværelse ved matlaging på komfyren. I sum handler brannsikkerhet om sunn fornuft satt i system.

Branninspektør Folgerø Dalen presiserer også viktigheten av å få tidligst mulig varsel dersom en brann skulle oppstå. Han anbefaler at alle boligeiere sørger for å ha tilstrekkelig med røykvarslere, og at de fungerer.

– Husk at det er røyken som dreper i brann! Vi er derfor veldig opptatt av at publikum må skaffe seg tilstrekkelig med røykvarslere, gjerne seriekoblede, slik at alle røykvarslerne går i alarm samtidig. Det viktigste er at du gis et så tidlig varsel som mulig ved å ha røykvarslere i de fleste rom i boligen, at du hører alarmen, og at de fungerer. Det er liten tvil om at rask varsling redder mange liv hvert eneste år.

– Hva blir viktig for brannsikkerhet i fremtiden?

– Brannsikkerhet i fremtiden vil fortsatt dreie seg om prinsippet med å vite hva det er som kan forårsake branner, og samtidig redusere sannsynligheten for at identifiserte risikoer aktiveres. Det vil bygges flere boligbygg med høy brannteknisk standard, som vil bidra til at flere mennesker også bor trygt og sikkert.

Branninspektøren i Oslo brann- og redningsetat har også tror på teknologiske nyvinninger som kan forbedre brannsikkerheten.

– Utviklingen av apper og sosiale medier gir rom for nye «møteplasser» og forebyggende kanaler, noe som gjør det enklere å holde kontakt med innbyggerne. Ikke se bort fra at det i fremtiden vil bo en brannkonstabel i alle smarttelefoner der ute, avslutter Folgerø Dalen.

Lurer du på hva en alarm til ditt hjem koster?

FÅ TILBUD
KATEGORIER